Sosyal Sorumluluk

Sosyal Sorumluluk

Kalibre Boru olarak, yönetim ve çalışanlarımızla topluma karşı görevlerimizin farklında ve bilincinde hareket etmeye özen gösteriyoruz. Sosyal ve kültürel gelişime katkı sağlamak amacıyla sosyal sorumluluk projelerine destek veriyor ve bunun gururunu yaşıyoruz.

Kalibre Boru ve Kocaeli Üniversitesi arasında işbirliği protokolü

Kalibre Boru ve Kocaeli Güzel Sanatlar Fakültesi arasında işbirliği protokolü yapılarak Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin sanat ortamına hazırlanmaları ve sanat bilincinin yaygınlaştırılması konusunda çalışmalar düzenlenmesi amaçlanıyor. Kalibre Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şerif Ünan ” “Geçen yıl sanata ve idari konulara dair çalışmalar yapmayı istedik. Bundan da son derece memnun kaldık. Özellikle sanat dalında her yıl farklı bir disiplinde işbirliğinin devam etmesini diliyoruz” diye belirtti.

Öte yandan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Kalibre Boru çalışanları işletme yönetimi (MBA) programında buluştular. 23 çalışan sertifikalarını program sonunda teslim aldı.

Kalibre Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı

Kalibre Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı kuruldu.

Vakfın Amacı;

–  Kültür değerlerimizi, örf adet ve manevi değerlerimizi araştırmak, araştırmaları desteklemek, korumak, yaşatmak ve tanıtmak,
–  Bilim, teknoloji, özgün eğitim ve sanat alanındaki faaliyetleri teşvik etmek,
–  Ülke sanayinin ihtiyaç duyduğu vasıflı işgücü yetiştirilmesine ve bu suretle ülkenin istihdam imkânlarını arttırıcı eğitim çalışmalarına katkıda bulunmaktır.