Kalite Sertifikaları

Kalite Sertifikaları

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, etkili bir kalite yönetim sistemini ifade eden bir standarttır.

Kalibre Boru Kalite Sertifikası

Otomotiv sektörüne yönelik sürekli iyileştirme ve hataların önlenmesi ve tedarik zinciri için tasarlanmış bir standarttır.

Kalibre Boru Kalite Sertifikası

Çevre Yönetim Sistemi, her türlü üretim sektöründe, ürünün ilk aşamasından tüketiciye sunulmasına kadar geçen her adımda çevresel etkilerin dikkate alınarak üretimin gerçekleştirilmesini sağlayan sistematik bir yaklaşımdır.

ISO 14001 Kalite Sertifikası

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardıdır. Standart, çalışanlara yönelik hastalık, yaralanma, kaza gibi işle ilgili riskleri belirlemeyi ve önleyici tedbirler yardımıyla bunlardan kaçınmayı amaçlamaktadır.

ISO 45001 Kalite Sertifikası

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, şirketlerin finansal verilerini, fikri mülkiyetlerini ve hassas müşteri bilgilerini korumalarına yardımcı olan uluslararası bir çerçevedir.

ISO 27001 Kalite Sertifikası

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardına göre, organizasyonların enerji etkinliği ve yoğunluğunu içeren enerji performanslarını yükseltmek için gerekli olan süreç ve sistemleri oluşturmalarını sağlayan yönetim sistemi Standardına ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı denir.

ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi Sertifikası