İSG, Çevre ve BGYS Politikası

İSG, Çevre ve BGYS Politikası

Kalibre Boru üst yönetimi olarak belirlediğimiz kapsam dahilinde ve bu politikanın gereği olarak EYS’ye yönelik amaç ve hedeflerin oluşturulacağını,

– Çevresel kirliliğin önlenmesini,
– Tehlikeleri ortadan kaldırmak ve ISG risklarini azaltmak için çalışmalar yapmayı,
– Kurum adına çalışan kişilerin yaralanma ve sağlık bozulmalarının önlenmek için sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları oluşturmayı,
– Yürürlükte olan uygulanabilir ISG / Çevre / Bilişim mevzuatlarına ve diğer şartlara uygun harakat etmeyi,
– Çalışanların ve Çalışan temsilcilerinin görüşlerini alarak katılımlarını sağlamayı,
– ISG / Çevre / Bilgi Güvenliği yönetim sistemlerini sürekli iyileştirmeyi,

taahhüt ederiz.